NWU vier 10 jaar!

10262092_755902837764165_9006621075766801264_n

Die Noordwes-Universiteit (NWU) vier vanjaar tien jaar sedert hul totstandkoming in Januarie 2004 vier. Dié instansie het tot stand gekom deur drie kampusse: die voormalige Potchefstroom Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO), die Universiteit van Noordwes (vroeër bekend as die Universiteit van Bophuthatswana), asook die Sebokengkampus, wat saamgesmelt het.

Die samesmelting het hoofsaaklik plaasgevind met die oog op versoening en nasiebou. Die NWU is ook een van die universiteite wat die meeste bydra gelewer het om multitaligheid te bevorder oor die afgelope tien jaar met sy drie amptelike tale, naamlik Afrikaans, Engels en Setswana.

“Hoewel elke kampus sy eie nuwe karakter moes vestig en ontwikkel, is sake soos standaardisasie, gelykheid, billikheid, transformasie, die taalbeleid ensovoorts steeds hoog op die agenda om eenvormigheid, sinergie en ʼn gedeelde visie te bevorder,” sê mnr. Peet du Toit, notularis van die onderhandelingspan van die Potchefstroomkampus.

Die Nuusportaal van Vaaldriehoekkampus berig dat hulle reeds aan die jaarlikse KANSA Relay for Life deelgeneem het as deel van die 10-jaar feesvieringe, waar meer as 8 000 mense het dit ondersteun het. Talle ander aktiwiteite, onder meer die bekendstelling van die moderne Leer- en Navorsingsmeent, twee publieke lesings, die ontwikkeling van ʼn kampusgelukbringer en verskeie gemeenskapsprojekte, sal ook gehuisves word.

Talle belanghebbendes onder andere studente, personeel, alumni en donateurs sal ook aan die “Power of 10”-veldtog deelneem.

Potchefstroomkampus sal ook deelneem aan die KANSA-optog in Maart en begin hierdie week met hul tweede jaar van die projek, Groenkampus-week. Die projek sluit in die Pukkie-Pendeldiens wat vervoer op kampus te vergemaklik. E-boeke is ook ingestel om koolstofvoetspoor te verminder en talle ander aktiwiteite wat nog bekend gemaak sal word.

Direkteur van korporatiewe kommunikasie en insethouer van verhoudingbelanghebbende in die Institusionele kantoor, mnr. Louis Jacobs, sê die tien jaar vierings bied ʼn ideale geleentheid om oor die universiteit se prestasies te spog.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s